Glasovati je mogoče samo enkrat na dan, z ene naprave. Vsi podvojeni glasovi bodo avtomatsko izločeni. 

1
1
Sonja Arbeiter

Od leta 2008, torej od izgradnje in ustanovitve, vodi 2. osnovno šolo Slovenska Bistrica. Skup-nost z okoli 460 učenci in 60 sodelavci je v tem času postala tesno vpeta v okolje. Prepoznav-na je po svetlih in lepih prostorih, pa tudi po medsebojnem spoštovanju ter številnih dosežkih, tako s tekmovanj kot s področij kulture (posebno lutkarstva), športa, umetnosti in drugih. Rav-nateljica, ki se konec leta 2021 odpravlja v pokoj, ponosno opozori na sodelavce, avtorje števil-nih učbenikov, prejemnikov raznih priznanj za pedagoško delo. Najbolj pa jo veseli, da na šoli iščejo močna področja posameznika – ker je vsak otrok svet zase.

2
2
Dr. Simona Kostanjšek Brglez

Umetnostna zgodovinarka, doma v Poljčanah, je za širše slovenjebistriško območje, zlasti pa za mesto Slovenska Bistrica letos zelo veliko prispevala. S spletno razstavo Preobrazbe mesta (Slovenska Bistrica med 18. stoletjem in letom 2020 – njeni ljudje in podobe trgov, ulic in stavb) je domačinom ponudila poglobljen pogled v preteklost in kulturno dediščino, hkrati pa pritegnila zanimanje bistriških šol, širše strokovne in laične javnosti, ter v mesto privabila tudi nove obi-skovalce in raziskovalce. Z uvodno študijo razširjena in dopolnjena razstava bo v prvi polovici prihodnjega leta dostopna tudi v knjižni obliki, seveda pa so Preobrazbe mesta še vedno do-stopne na spletni strani projekta Umetnost za turizem. Je avtorica več znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov o najrazličnejših spomenikih ter besedil, ki spremljajo Jernejevo pot v Sl. Bistrici, sodeluje na simpozijih in predavanjih, kjer predstavlja kulturno dediščino tega območja, članke redno objavlja tudi v lokalnem časopisu Bistriške novice.

3
3
Miran Krušič

Ob obeležitvi 30-letnice osamosvojitve Slovenije je spomnil na eno od prelomnic vojne – na zavzetje skladišča z minskoeksplozivnimi sredstvi na Zgornji Ložnici, pri čemer je kot poveljnik čete nosil poglavitno vlogo. Na zelo izpostavljenem in odgovornem položaju je znal povezati in motivirati svojo enoto. To vlogo nadaljuje še zdaj. Je predsednik Območnega združenja vete-ranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica, ki združuje več kot tisoč članov. Aktiven je pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije pri Sekciji za promet, kjer je član Upravnega odbora in zastopa regijo. Prav tako je že več kot 20 let član območne OPZ Sl. Bistrica (je avtoprevoznik z več zaposlenimi vozniki), kjer je med drugim aktiven član skupščine, upravnega odbora in predsednik sekcije avtoprevoznikov.

4
4
Alenka Narobe

Tretje leto vodi Društvo upokojencev Leskovec - Stari Log, ki pa je prav pod njenim vodstvom v tem času veliko pridobilo: v souporabo so pridobili društvene prostore v zaodrju doma kulture, kjer lahko sestankujejo in se družijo. Letos poleti pa so v Leskovcu dokončali novi objekt za rekreacijo, predvsem za igranje pikada in vrvičnega kegljanja. Ta montažni objekt so postavili s prostovoljnim delom in finančno podporo občine ter donatorjev. Čeprav koronsko leto ni naklo-njeno društvenemu delu, je Alenki Narobe uspelo izpeljati vrsto družabnih dejavnosti za člane društva, med drugim tudi letovanje na morju. Aktivna je tudi drugje - v krajevni skupnosti, v turi-stičnem društvu …

5
5
Janez Osvald

Poleti je minilo 30 let od njegovega prihoda v Župnijo Laporje. V tem času je župnik s krajani stkal zelo dobre odnose. Kmalu po prihodu je v bližini cerkve našel zasuti krstni kamen, star več kot 800 let. Očistili so ga in ga ponovno postavili v cerkev. Tudi obnovo notranjosti in zuna-njosti cerkve je z župljani uspešno izpeljal. Nedavno pa so prepoznali tudi potrebo po prenovi Slomškovega doma, ki prav tako spada pod župnijo. Janez Osvald je lani dopolnil okrogli jubi-lej, 80 let. Leta in bolezen, ki se je prikradla v zadnjem obdobju, pa sta ga primorala, da se po-stopno umakne in prepusti vodenje župnije nasledniku.

6
6
Klemen Prepelič

Skupaj s preostalimi člani slovenske košarkarske reprezentance se je 28-letnik iz Slovenske Bistrice uvrstil med top štiri ekipe na svetu. Za slovenske košarkarje so bile to prve olimpijske igre. Zmagali so Američani, srebro osvojili Francozi, bronaste medalje so domov odnesli Avstralci. Naši pa so s 4. mestom na Olimpijadi v Tokiu vendarle zabeležili enega največjih uspehov slovenske košarke. Klemen Prepelič je s četrtim mestom dosegel tudi doslej najvišjo uvrstitev med vsemi olimpijci iz Slovenske Bistrice. Zdaj igra za španski klub Valencia. Kadar se med dopustom mudi v domači Sl. Bistrici, skoraj vedno obišče tudi telovadnico ali igrišče, kjer je nekoč v tukajšnjem klubu z vrstniki zabijal prve koše, danes pa je v navdih mlajšim ge-neracijam.

7
7
Roman Stegne

Generalni direktor podjetja Aluminium Kety Emmi iz Slovenske Bistrice je že od leta 2000. Pod njegovim vodstvom je tako podjetje prešlo krize, pa tudi doseglo vzpone. Podjetje z več kot 400 zaposlenimi v letu 2021 obeležuje 75 let obstoja. V zadnjem obdobju so celovito prenovili upravno stavbo, kuhinjo z jedilnico ter okolico. Stalno vlagajo v posodobitev strojnega parka in opreme, avtomatizacijo in robotizacijo ter izboljševanje delovnih pogojev. V podjetju, katerega pot je tlakovana z aluminijem, pa tudi v prihodnost zrejo z optimizmom. Leto 2021 zaključujejo uspešno, celo nekoliko bolje od pričakovanj, v naslednjih petih letih pa pričakujejo podvojitev prodaje, dve tretjini tega naj bi prispevali projekti iz avtomobilske industrije. V smelo zastavljeni strategiji so zapisali, da želijo biti Najboljši delodajalec v regiji z najbolje plačanim kadrom na primerljivih delovnih mestih. Pred kratkim so naredili pomemben korak v to smer, saj so prido-bili certifikat Družini prijazno podjetje. Veliko pozornosti namenjajo tudi družbeni odgovornosti. Pomagajo lokalni skupnosti na športnem, kulturnem in družabnem področju, v podjetju pridobi-vajo certifikat ISO 50001 – sistem upravljanja z energijo, včlanili so se v Zeleno omrežje Slove-nije. Kot je Roman Stegne že večkrat javno poudaril, verjame v uresničitev zastavljene strategi-je, ker verjame v Emmi tim.

8
8
Jože Vovk

Že dobri dve desetletji z družino vodi ekološko kmetijo Vovk v kraju Stari Grad v občini Makole. Pred 12. leti so se usmerili v izletniški turizem z nakupom turističnega vlakca in organizacijo izletov po Dravinjski dolini. Lani pa so Vovkovi začeli še s stacionarnim turizmom. Na domači kmetiji so uredili naselje s petimi glamping hiškami in hiško Pastirski stan, kjer nudijo bivanje v sožitju z naravo. Tod lahko sprejmejo do 20 oseb. Začetek nove ponudbe je obetaven kljub 'koronskim časom'. Zato že snujejo načrte za dodatno ponudbo. S svojo dejavnostjo so Vovko-vi z leti pripeljali v osrčje Haloz na stotine obiskovalcev in jim predstavili številne zanimive de-stinacije tako v domačih Makolah (tudi po poti Forma vive Makole) ter v drugih bližnjih občinah.

 

PRAVILA AKCIJE NAJ OSEBNOST BISTRIŠKIH NOVIC 2021

  1. Vsakdo lahko izmed osmerice izbere svojega kandidata-tko, za katerega misli, da je v letu 2021 za domači kraj storil največ. Glasovnica je veljavna le, če je na njej jasno označeno, kateremu kandidatu je glas namenjen (obkrožite).
  2. Glasovnice se v uredništvu zbirajo v zaprti skrinjici in jih nihče ne pregleda do konca glasovanja. Zaprta skrinjica se odpre po koncu glasovanja na sedežu podjetja NOVICE, d.o.o., v prisotnosti članov komisije.
  3. V akciji bodo upoštevane samo glasovnice, ki bodo prispele na uredništvo Bistriških novic (Bistriške novice, Romihova 77, 2310 Slovenska Bistrica), do 31. januarja 2022 do polnoči. Veljale bodo glasovnice, ki bodo objavljene v Bistriških novicah, ki izidejo decembra 2021 ter januarja 2022.
  4. Glasovati je mogoče tudi na portalu Novice.si, in sicer v času od 14. decembra 2021 do 22. januarja 2022 do polnoči.
  5. Naj osebnost bomo razglasili na svečani prireditvi podjetja Novice d.o.o., ki bo konec januarja ali v začetku februarja 2022. ‘Naj osebnost Bistriških novic 2021’ in ‘Naj osebnost za življenjsko delo’ bosta prejela posebno priznanje.
  6. V akciji ne smejo sodelovati zaposleni in sodelavci časopisa Bistriške novice in njihovi najožji družinski člani.
  7. Za nemoten potek akcije skrbi strokovna komisija, ki jo sestavljata urednica Bistriških novic Bojana Petelinšek in direktor podjetja NOVICE Tomo Penič.
  8. Člani komisije so zavezani k molčečnosti.
  9. Pravila stopijo v veljavo z dnem objave izbrancev v akciji, to je 14. decembra 2021!
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien